Hente inn HAN2MOD i Niagara 4 og AX

Her er ferdig objekt for å hente inn HAN2MOD i Niagara 4 og AX.
En må huske på at Niagara AX ikke støtter 32-bit unsignerte tall. Tallene som støttes er fra -2.147.483.648 til 2.147.483.647.
Dette holder vanligvis i massevis, men hvis en bruker skalering av dataene (gjelder kun målere i litt større bygg) og det har gått noen år, kan det bli et for høyt tall.
På grunn av dette anbefaler vi at det brukes Niagara sin egen skalering for å unngå problemet. Niagara lagrer numeriske verdier internt i et 64-bit flyttall som går mellom 4.94065645841246544e-324 til 1.79769313486231570e+308.


I Niagara 4 kan man bruke 32-bit unsignerte tall, så her kan man bruke skalering som er innebygget i HAN2MOD.

Lenke til Niagara 4: https://www.varibits.no/wp-content/uploads/2021/06/HAN2MOD_N4.bog
Lenke til Niagara AX: https://www.varibits.no/wp-content/uploads/2021/06/HAN2MOD_AX.bog
Denne filen består av en Modbus RTU-enhet og kan limes rett inn i et Modbus RTU-nettverk.
Om man bruker en gateway og får HAN2MOD via Modbus TCP, kan en ny enhet lages og punktene i denne filen flyttes over.
Om du står fast, så kan du sende en epost til oss på info@varibits.com.
Under kan man se hvilke punkter som fins i bog-fil.